Sarıgöl Sempozyumu

I. ULUSAL SARIGÖL İLÇESİ VE DEĞERLERİ SEMPOZYUMU 

17–19 ŞUBAT 2011 SARIGÖL/MANİSA 

I.SARIGÖL İLÇESİ VE DEĞERLERİ SEMPOZYUMU PROGRAMI 

17 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE

Yer: SARIGÖL BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ

 

08.30-09.30

KAYIT

09.30-10.30

AÇILIŞ KONUŞMALARI

 

I.OTURUM: ÇAĞRILI BİLDİRİLER

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Aytuğ AKESEN

10.30-11.00

Kırsal Gelişme Politikaları ve Yöneltileri

Prof. Dr. Cevat GERAY

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

11.00-11.30

Sürdürülebilir Bağcılık Açısından Sofralık Üzüm Yetiştiriciliği

Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

11.30-12.00

Benim Gözümle Sarıgöl

Prof. Dr. Himmet KONUR

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

12.00-13.30

Öğle Yemeği ve Poster Sunumlar

 

 

II. OTURUM: BAĞCILIK-I

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ

13.30-13.45

Manisa İçin Bir Değer: Üzüm

H. SAĞLAM

13.45-14.00

Dünyada ve Türkiye’de Sofralık Üzüm Dış Ticaretinin Mevcut Durumu ve Gelişim Seyri

H. UYSAL

14.00-14.15

Türkiye Üzüm İç ve Dış Pazarlarında Sarıgöl’ ün Yeri

B. İŞÇİ, A. ALTINDİŞLİ

14.15-14.30

Deneyimsel Pazarlama Yoluyla Üzümün Pazar Payını Artırma: Sarıgöl Değerlemesi

A. SONGUR, H. ŞENOL, Ö. K. TÜFEKÇİ

14.30-14.45

Üzüm Üretiminde Son Yıllarda Yaşanan Problemler

A. ÇOBANOĞLU

 

14.45-15.00

Kahve Arası ve Poster Sunumlar

 


 

III. OTURUM: BAĞCILIK-II

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Şenay AYDIN

15.00-15.15

Sarıgöl Üzümünün Marka Olma Savaşı: Kavramsal Bir Çalışma

H. ŞENOL, Ö. K. TÜFEKÇİ, A. SONGUR

15.15-15.30

Sarıgöl’de Yetiştirilebilecek Alternatif Sofralık Üzüm Çeşitleri

Ö.Ç. SAĞLAM, H. SAĞLAM, A. ATAK

15.30-15.45

Bağcılıkta Örtü Malzemesi Kullanımı

M. KESGİN, R. CANGİ, A. YAĞCI

15.45-16.00

Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Bağ Alanlarının Tespiti Ve Üzüm Rekoltelerinin Tahmin Edilebilirliği

C.Ç. KİTİŞ

16.00-16.15

Bağ Budama Artıklarının Yonga Levha Üretiminde Değerlendirilmesi

M. YENİOCAK, O. GÖKTAŞ, E. ÖZEN, H. ALMA

 

16.15-16.30

Kahve Arası ve Poster Sunumlar

 

 

IV. OTURUM: BAĞCILIK-III

Oturum Yöneticisi: Dr. Hakkı SAĞLAM

16.30-16.45

Bağlarda Gübrelemenin Esasları

Ö. MERKEN

16.45-17.00

Manisa İli Bağ Alanlarında Üreticilerin Tarımsal Gübre Kullanma Konusundaki Tutum ve Davranışları

S. KARABAT, E. ATIŞ

17.00-17.15

Bağlarda Kav (Kuruma) Hastalığı ve Mücadelesi Üzerine Dünyadaki Son Gelişmeler

S. AKGÜL

17.15-17.30

Organik Bağcılıkta Yabancı Ot Mücadelesi

Y. E. KİTİŞ

17.30-17.45

Bağlarımızı Tehdit Eden Önemli Bir Virüs Hastalığı: Grapevine Fanleaf Nepovirüs (GFLV)

S. ÖNDER

 

17.45-18.00

Kahve Arası ve Poster Sunumlar

 

 

V.OTURUM: SARIGÖL VE KIRSAL KALKINMA

Oturum Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLİR

18.00-18.15

Bağlarda Bitki Besin Madde Noksanlıkları

Ö. MERKEN

18.15-18.30

Bağ Budama Artıklarından Elde Edilen Yonga Levhaların Mobilya Köşe Birleştirmelerinin Moment Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi

E. ÖZEN, H. EFE, O. GÖKTAŞ, M. YENİOCAK

18.30-18.45

Manisa İli Yuntdağı Yöresi Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi: Sofralık Üzüm Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi

M. S. İNAN, C. ILGIN, S. KARABAT, F. ATEŞ

18.45-19.00

Kırsal Kalkınma Sürecinde Tarımsal Yayımcılığın Önemi

M. BİLİR

 

19.00-21.00

AKŞAM YEMEĞİ, Yer: Belediye Sosyal Tesisleri

 

 


18 ŞUBAT 2011 CUMA

Yer: SARIGÖL BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ

 

 

VI. OTURUM: SARIGÖL TARİHİ VE JEOMORFOLOJİSİ

Oturum Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Rafet DİNÇ

09.30-09.45

Sarıgöl Çevresindeki Prehistorik Buluntu Merkezleri

E. AKDENİZ

09.45-10.00

Sarıgöl ‘ün Arkeolojik Potansiyeli ve Manisa Müzesi ‘nde Yer Alan Sarıgöl Kökenli Eserler

M. U. DOĞAN

10.00-10.15

Sarıgöl Mezar Kitabeleri Üzerine

M. TEMİZKAN

10.15-10.30

Sarıgöl İlçesinin Ekolojik Özellikleri ve Türkiye ‘de Sarıgöl İle Benzer Ekolojik Koşulları Taşıyan Bölgeler

C. BUCAK

10.30-10.45

Sarıgöl Yerleşim Alanı ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi

Y. GÜNEY, S. POLAT

 

10.45-11.00

Kahve Arası ve Poster Sunumlar

 

 

VII. OTURUM: SARIGÖL’ÜN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI

Oturum Yöneticisi: Doç. Dr. Engin AKDENİZ

11.00-11.15

Sarıgöl (Manisa) İlçesi Bazı Halk Kültürü Örneklerinin Tasnifi ve Değerlendirmeler

A. SANTUR

11.15-11.30

Dil ve Edebiyatımızda Üzüm Kavramından Doğan Kelime ve Anlam Alanları

S. AKDENİZ

11.30-11.45

Sarıgöl ‘lü Halk Şairi Mehmet Kiriş

H. TEMİZKAN

11.45-12.00

Son Devir Osmanlı Uleması Adlı Kitapta Kayıtlı Manisalı Alimler

A. EFE

12.00-12.15

Sarıgöl-Manisa ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu

K. OFLAZ

 

12.15-13.30

Öğle Yemeği, Yer: Belediye Sosyal Tesisleri

 

 

VIII. OTURUM: SARIGÖL, KALKINMA VE YEREL YÖNETİMLER

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Rıza AVCIOĞLU

13.30-13.45

Sarıgöl Kalkınmanın Neresinde?

Y. TÜFEKÇİ

13.45-14.00

Sarıgöl İlçesinde Kalkınmaya Dönük Hamleler

S. S. EROL

14.00-14.15

Meslek Yüksekokullarının İlçelere Olan/Olası Katkıları

N. TÜFEKÇİ

14.15-14.30

Göç Olgusu, İç ve Dış Göçler Kavramı Altında Türkiye ‘den Dış Göçlerin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

A. SAYIN, A. ERTAN

14.30-14.45

Avrupa Birliği ve Türkiye ‘nin Serbest Bölgeler Açısından Değerlendirilmesi

A. AYNALI

14.45-15.00

Avrupa Birliği Katılım Sürecinde Türkiye ‘de Yerel Yönetimlerin Durumu

Ç. KASALAK, M. A. KASALAK

 

15.00-15.15

Kahve Arası ve Poster Sunumlar

 

IX. OTURUM: SARIGÖL VE DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Turgay TAŞKIN

15.15-15.30

Rekreasyonel Potansiyellerinin Belirlenmesi Yönelik Bir Yöntem Yaklaşımı: Gülez Yöntemi

M. AKTEN, S. AKTEN

15.30-15.45

Erozyon Kontrolü Çalışmalarında Tarımsal Ormancılık Sistemlerinin Uygulanabilirliği (Manisa-Sarıgöl Örneği)

A. GÜL, R. AVCIOĞLU, B. TÜRKER

15.45-16.00

Sürdürülebilir Turizm Kavramı: Sarıgöl Örneği

M. AKTEN, S. AKTEN

16.00-16.15

Ege Bölgesi ‘nde Av ve Yaban Hayatı Yönetimindeki Sorunlar ve Manisa İli Avcı Profili

İ. ŞAFAK, Z. AY, F. BİLGİN, M. E. AKKAŞ

16.15-16.30

Türkiye ‘de Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinde Orman Kaynaklarından Yararlanmada Kimi Öneriler

M. KAYMAKÇI, T. TAŞKIN

16.30-16.45

Su Yönetimine Eğirdir Gölü Örneği

E.KESİCİ

 

16.45-17.00

Kahve Arası ve Poster Sunumlar

 

 

X.OTURUM: SARIGÖL İÇİN ÖNERİLER

Oturum Yöneticisi: Doç. Dr. Adem EFE

17.00-17.15

Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sarıgöl İlçesi ‘nin İdari Gelişimi

F. SARITAŞ

17.15-17.30

Yuntdağı Model Projesi

M. İ. ÇOLAK

17.30-17.45

Sulak Alanların Yönetimi

E. KESİCİ

17.45-18.00

Sarıgöl İkonu Yaratılabilir mi?

Ö. K. TÜFEKÇİ, A. SONGUR, H. ŞENOL

18.00-18.15

Sarıgöl ve Çevresinin Tanıtım Yönü

M. ÇETİN, M. BİLİM, M. ÇETİN

 

18.15-18.30

Kahve Arası ve Poster Sunumlar

 

 

KAPANIŞ OTURUMU

Oturum Yöneticisi: Ömer KARCI

18.30-19.30

SEMPOZYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ BİLDİRGESİ

 

19.30-21.30

AKŞAM YEMEĞİ, Yer: Belediye Sosyal Tesisleri

 

19 ŞUBAT 2011 CUMARTESİ

TEKNİK GEZİ

Moderatör: Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY

 

Başkanın Mesajı Biyografi