Kamu Hizmet Standartı

SARIGÖL BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI BASVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(ENGEÇ SÜRE)
Birimi
1 Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Temel Vizesi, -- İmar
2- Cins Değisikliği Yazısı, 1 İş Günü
3- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa) 2 İş Günü
4- SSK’dan İlisiksiz Belgesi, 1 İş Günü
5 -Sığınak Raporu, 1 İş Günü
6- İs bitirme Tutanağı, 1 İş Günü
7- Harç ve Ücretler, 1 İş Günü
8- İskân Dilekçesi. 1 İş Günü
2 İmar Durumu 1-Aplikasyon Krokisi, 2 İş Günü İmar
2- Tapu Fotokopisi,
3- Harç Makbuzu,
4- Dilekçe.
3 İnsaat İstikamet Rövelesi, Plankote 1- İmar Durumu, 2 İş Günü  
2- Dilekçe,
3-Aplikasyon Krokisi,
4- Harç Makbuzu
4 Yapı Aplikasyonu 1- Yapı Ruhsatı, 2 İş Günü  
2- Dilekçe,
3- Harç Makbuzu,
4- Mimari Proje.
5 Temel Üstü Vizesi 1-Yapı Ruhsatı, 2 İş Günü  
2- Dilekçe,
3- Mimari Proje,
4- Statik Proje,
5- Harç Makbuzu
6 Tevhid-İfraz İslemleri 1- Dilekçe 10 İş Günü  
2- Tapu Fotokopi
3- Tevhid-İfraz Folyesi
4- Harç Makbuzu
7 Yapı Ruhsatı 1- Dilekçe, 5 İş Günü İmar
2- Tapu Fotokopi,
3- Aplikasyon,
4- İmar Durumu,
5- Plankote,
6- Mimari Projeleri,
7- Betonarme Projeleri,
8- Isı Yalıtım Projeleri,
9- Sıhhi Tesisat Projeleri,
10- Elektrik Tesisat Projeleri,
11- Statik Hesapları,
12- Zemin Etüd Raporu,
13-Yapı Denetim Sirketi Hizmet Sözlesmesi,
14-Yapı Denetim Bilgi Formu,
15-Yapı Denetim Taahhütnamesi,
16- Banka Dekontu,
17- Yapı Denetim İzin Belgesi,
18- Yapı Ruhsat Formu,
19- Müteahhit Faaliyet Belgesi,
20- Müteahhit Sözlesmesi,
21- Müteahhit Taahhütnamesi,
22- Proje Kontrol Formu,
23- İsyeri Teslim Tutanağı,
24- Santiye Sefi Sözlesmesi.
8 Vatandastan gelen sikayetlerin değerlendirilmesi Şikayet dilekçesi 3 İş Günü  
9 Pazar kayıt islemleri 1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 2 Saat  
2- 2 Adet Resim
3- İkametgah Belgesi
4- Pazarcılar Odası Faaliyet Belgesi
5- 2 Adet Yarım kapaklı dosya
10 Pazaryeri devir islemleri Devir dilekçesi 30 Dakika  
11 Kurban Pazarı yerlerinin dağılımı Kurban satıs yeri isteme basvuru dilekçesi 1 İş Günü  
12 Hasta Nakil İşlemleri Hastane sevki 2 İş Günü  
13 AYKOME Kazı İzin Belgesi 1- Basvuru Dilekçesi 30 Dakika  
2- Kazı Yapılacak Adres
3- Metraj Gösterir Kroki
4- Zemin Tahrip Bedelinin Ödendiğine Dair
Makbuz
5- Kazı Tamamlandıktan Sonra Diğer Kurum ve Kurulusların Hattına Zarar Verilmediğine Dair Tutanak (Kurum ve Müteahhitlerden Talep Edilir)
14 İhaleli İsler 1- Geçici Kabul Belgesi İçin; 7 İş Günü  
a- İsin %97’sinin tamamlanmıs olması,
b- Geçici Kabul Basvuru Dilekçesi,
2- Kesin Kabul Belgesi İçin; 7 İş Günü
a- Kesin Kabul Basvuru Dilekçesi
b- Geçici Kabul Belgesi
(Geçici kabul üzerinden 1 yıl geçmis olması lazım)
3- İta ve Ödeme Evraklarının Onaylanması; 7 İş Günü
a- Hak edis Raporları
b- SSK İsyeri Belgesi
c- SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı
d- İsçi Alacaklarına Ait Borcu Yoktur İsçi Tutanakları
e- İsyeri Özel Sigortası
f- İse Ait Tutanak ve Atasmanlar
g- Metraj Cetveli
h- Sözlesme
15 Sıhhi İsyeri Açma ve Çalısma Ruhsatları 1-Basvuru Formu Sıhhi İsyerleri - 1 Gün
Umuma Açık İsyeri - 30 Gün
 
2-Tapu Fotokopisi veya Kira Kontratı
3-Yapı Kullanma İzin Belgesi
4-İtfaiye Raporu
5-Ustalık Belgesi
6-Esnaf Sicil ve Oda Kayıt Belgesi
7-Vergi Levhası
8-Kimlik Belgesi Fotokopisi
9-Sağlık Raporu (Gerekli Olan Yerlerden)
10-Atık Yağlar ile İlgili Sözlesme(Gerekli Olan
Yerlerden)
11-Ticaret Sicil Gazetesi-İmza Sirküsü-Tic. Oda
Kaydı (Sirketlerden)
12-Emniyet Müdürlüğü Görüs Yazısı(Umuma
Açık Yerlerden)
13-Kat Malikleri Kararı (Umuma Açık Yerlerden)
16 Gayrısıhhi Müesselerin İsyeri Açma ve
Çalısma Ruhsatları
1-Basvuru Formu 5 İş Günü  
2-Tapu Fotokopisi veya Kira Kontratı
3-Yapı Kullanma İzin Belgesi
4-Yerlesim Planı (Motor Beyanı ve İs Akıs Seması
içinde olan)
5-Sorumlu Müdür Sözlesmesi ve Diploma
Sureti(Gerekli olan yerlerden)
6-Emisyon İzni Belgesi(Gerekli olan yerlerden)
7-Desarj İzin Belgesi(Gerekli olan yerlerden)
8-İsletme Belgesi (Gerekli olan yerlerden
9-İtfaiye Raporu
10-Vergi Levhası fotokopisi
11-Ticaret Sicil Gazetesi-İmza Sirküsü-Tic.Oda
Kaydı (Sirketlerden istenir)
12-Esnaf Sicil ve Oda Kayıt Belgesi
13-Ustalık Belgesi (Gerekli Olan Yerlerden)
14-Kapasite Raporu(Gerekli Olan yerlerden)
15-Sağlık Raporu (Gerekli olan yerlerden)
16-Atık yağlar ile ilgili sözlesme(Gerekli olan yerlerden)
17-Maden Arama, İsletme ve İzin Ruhsatı
(Maden Ocaklarıdan)
18-Maden Tetkik ve Heyet Raporu (Maden Ocaklarınkan)
19-ÇED Belgesi (Gerekli olan yerlerden)
20-Tesisin yerlesiminin Son Durumu gösteren harita
(Maden Ocaklarından)
21-Yangın ve Patlamalar için Taahütname
(Maden Ocaklarından)
17 Hafta Tatil Ruhsatı a- Başvuru Formu 1 İş Günü  
b- 2 Adet Fotograf
18 Canlı Müzik İzni 1- Basvuru Diklekçesi 1 İş Günü  
2- Manisa Büyüksehir Belediyesi Görüs Yazısı
19 Kurum İçi ve Kurum Dısından gelen Görüs, Bilgi
ve Belge Talep Yazıları.
1- Talebi içeren Dilekçe, 3 Saat  
2- Talep edilen Görüs, Bilgi ve Belgeye ait dıs yazı.
20 Mutabakat Hizmeti Talep Dilekçesi 1 İş Günü  
21 Haciz İhbarnamesi Yazı 1 İş Günü  
22 Ödeme 1- Talep Belgesi 30 İş Günü  
2- Harcama Talimatı
3- Teklif Mektubu
4- Piyasa Fiyat Arastırma Tutanağı
5- Fatura
6- TMY Fisi
7- Firmanın Vergi Dairesi Borcu Yoktur Yazısı
23 Tahsil İslemleri 1- Nüfus Cüzdanı 15 Dakika  
2- Adres Beyanı
24 4982 Sayılı Kanuna Göre Bilgi Edinme Hakkı Yönetmeliğine Uygun Dilekçe Kanuni süresi içinde  
25 İhale İslemleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa
Göre Kiralama İslemleri
1- Sahsın Adres Beyanı 30 İş Günü  
2- Sahsın Nüfus Cüzdan Sureti
3- Sirket Ana Sözlesmesi
4- İmza Sirküleri
5- Ticaret Odası Belgesi
6- Yetki Belgesi
26 Kesin Teminat İade İslemi 1- Basvuru Dilekçesi 1 Saat  
2- Teminat Makbuzu veya Kesin Teminat Mektubu
27 Çevre Temizlik Bildirimi 1- Bildirim 15 Dakika  
2- yeri Ruhsat Fotokopisi
3- Adres Değisikliği veya Kapanıslarda Dilekçe
28 Eğlence Vergisi 1- Beyanname 15 Dakika  
2- Çalısma Ruhsat Fotokopisi veya Vergi Levhası
29 İlan Reklam 1- Beyanname 15 Dakika  
2- Kullanılacak Tabelanın Faturası
30 Borcu Yoktur Yazısı Dilekçe 15 Dakika  
      Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dısında belge istenilmesi veya basvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine basvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                 İkinci Müracaat Yeri :  
İsim : İsmail POLAT                                                                 İsim : Necati SELÇUK   
Unvan : Başkan Yardımcısı                                                              Unvan : Belediye Başkanı    
Adres : Sarıgöl Belediyesi                                                               Adres : Sarıgöl Belediyesi  
Tel : (0236) 867 1007 - 867 5001                                                                   Tel : (0236) 867 1007 - 867 5001  
Faks : 0236 867 2493                                                                Faks : 0236 867 2493  
e posta : info@sarigol.bel.tr                                                            e posta : info@sarigol.bel.tr  

Başkanın Mesajı Biyografi