Duyurular

Sarıgöl Belediyesi Aralık 2021 Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

25 Kasım 2021 Perşembe

           

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 2021 yılı Aralık ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 01.12.2021 Çarşamba günü saat 18.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

            Kamuoyuna duyrulur.

                                          Necati SELÇUK

                                   Sarıgöl Belediye Başkanı 

 

 -Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

 
GÜNDEM:

1-İlçemiz Çanakçı Mahallesi 124 ada 8 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-İlçemiz Özpınar Mahallesi 101 ada 3 parsel, 104 ada 9 parsel, Sığırtmaçlı Mahallesi 107 ada 4 parsel, Ahmetağa Mahallesi 150 ada 5 parsel üzerinde bulunan şerhlerin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-İlçemiz Tırazlar Mahallesi 117 ada 12 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-İlçemiz Özpınar Mahallesi 20 pafta 103 ada 3 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.11.2021 tarih ve 2716 sayılı borçlanma onayı ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

6-Emlak ve İstimlak Müdürlüğün 25.11.2021 tarih ve 2760 sayılı şerh terkini ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

7-2022 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.