Duyurular

Sarıgöl Belediyesi Kasım 2021 Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

28 Ekim 2021 Perşembe

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesi gereğince 2021 yılı Kasım ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 01.11.2021 Pazartesi günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

                Kamuoyuna duyrulur.

                                                  Necati SELÇUK

                                                  Sarıgöl Belediye Başkanı

 -Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.


 

GÜNDEM:

1- Belediye Encümeninin 27.07.2021 tarih ve 232 sayılı kararı gereğince 2022 Mali Yılı Bütçe Taslağı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-2022 yılında uygulanacak olan Belediye Gelirleriile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Sarıgöl 726 ada 2 parsel ilkokul alanı plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-İlçemiz Çanakçı Mahallesi 116 ada 11 parsel, Çanakçı Mahallesi 124 ada 8 parsel, Çimentepe Mahallesi 106 ada 2 parsel, Tırazlar Mahallesi 101 ada 8 parsel üzerinde bulunan şerhlerin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.10.2021 tarih ve E-48247065-853.02-2446 sayılı Borçlanma Onayı ile ilgili yazılarının görüşülmesi

6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.10.2021 tarih ve E-82518542-756.99-2499 sayılı Şerh Terkini ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.10.2021 tarih ve E-82518542-756.02-2510 sayılı Şerh Terkini ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

8- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.10.2021 tarih ve E-75150272-599-2513 sayılı Doğalgaz Bölgesi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

9-2021 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.