Duyurular

Sarıgöl Belediyesi Ekim 2021 Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

30 Eylül 2021 Perşembe

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesi gereğince 2021 yılı Ekim ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 04.10.2021 Pazartesi günü saat 21.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

                Kamuoyuna duyrulur.

                                                      Necati SELÇUK

                                                      Sarıgöl Belediye Başkanı
 

  -Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

 
GÜNDEM:

1-Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu (karma komisyonu) raporunun görüşülmesi.

2-İlçemiz Bereketli Mah. 459 Parsele " Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu" ve " Ticaret Alanı" Yapılması Talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Çanakçı Mahallesi 117 ada 2 parsel, Çanakçı Mahallesi 130 ada 6 parsel ve Tırazlar Mahallesi 115 ada 7 parsel  üzerinde ki şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-Belediye Encümeninin 27.07.2021 tarih ve 232 sayılı kararı gereğince 2022 Mali Yılı Bütçe Taslağının görüşülmesi.

5-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.08.2021 tarih ve 1963 sayılı 2022 yılında uygulanacak olan Belediye Gelirleri ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2021 tarih ve 2260 sayılı Sarıgöl 726 ada 2 parsel ilkokul alanı plan tadilatı ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

7-Zabıta Müdürlüğünün 28.09.2021 tarih ve 2267 sayılı Belediye Zabıta Tembihnamesinin 70. Maddesinin düzenlenmesi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.09.2021 tarih ve 2283 sayılı şerh terkini ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

9-2021 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.