Duyurular

Sarıgöl Belediyesi Ağustos 2021 Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

30 Temmuz 2021 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesi gereğince 2021 yılı Ağustos ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 03.08.2021 Salı günü saat 21.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

                Kamuoyuna duyrulur.

                                                                  Necati SELÇUK

                                                        Sarıgöl Belediye Başkanı


 

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

 
GÜNDEM:

1-Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu (karma komisyonu) raporunun görüşülmesi.

2-İlçemiz Tırazlar Mahallesi 103 ada 2 parsel, Tırazlar Mahallesi 113 ada 13 parsel ve Ahmetağa Mahallesi 136 ada 11 parsellerde kayıtlı taşınmaz üzerindeki şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Bilirkişi seçimi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-Sokak ismi verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5-İlçemiz Bereketli Mahallesi tapunun 104 ada 11 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki şerhin kaldırılmasıile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2021 tarihli ve 1789 sayılı, Sarıgöl 6523 Parsel (Dışkahveler Camii) 3194 Sayılı Kanunun 18. Madde Uygulaması Maliye Hazinesi Adına Devir İşlemi Hk. konulu yazısının görüşülmesi.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.07.2021 tarihli ve 1803 sayılı, Bereketli Mah. 459 Parsele " Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu" ve " Ticaret Alanı" Yapılması Talebi konulu yazısının görüşülmesi.

8-2021 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.