Duyurular

Sarıgöl Belediyesi Temmuz 2021 Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

25 Haziran 2021 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesi gereğince 2021 yılı Temmuz ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 01.07.2021 Perşembe günü saat 21.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

        Kamuoyuna duyrulur.

                                                 Necati SELÇUK

                                                Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.GÜNDEM:

1-Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu (karma komisyonu) raporunun görüşülmesi.

2-İçkili Yer bölgesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu (karma komisyonu) raporunun görüşülmesi.

3-Tahribat ücretinin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu (karma komisyonu) raporunun görüşülmesi.

4-İlçemiz Özpınar Mahallesi tapunun 103 ada 4 parsel üzerindeki şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5-Bahadırlar Mahallesi 2365 parselin Türkiye Diyanet Vakfına devri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu (karma komisyonu) raporunun görüşülmesi.

6-1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı tadilatlarına uygun şekilde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatlarının yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 22.06.2021 tarih ve 1486 sayılı şerh terkini ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

8-2021 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.