Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Gündemi

30 Nisan 2021 Cuma

İlgi : Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarihli ve 868613 sayılı yazısı.

        Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. maddeleri gereğince 04.05.2021 Salı günü saat 21.30 da yapılacak olan 2021 yılı Mayıs ayı Belediye Meclis Toplantısı, İlgi yazı gereği 17.05.2021 Pazartesi günü saat 21.00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

        Kamuoyuna duyrulur.

                                                      Necati SELÇUK

                                                     Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM:

1-Ahmetağa Mahallesi tapunun 124 ada 5 parsel, Tırazlar Mahallesi 105 ada 17 parsel, Çimentepe Mahallesi 115 ada 2 parsel ve Çanakçı Mahallesi 122 ada 14 parsel üzerinde bulunan şerhlerin kaldırılması ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-Belediyemize ait 2020 yılı Bütçe Kesin hesabının görüşülmesi.

3-Belediyemize ait 2020 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.

4-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 26.04.2021 tarih ve 1066 sayılı şerh terkini ile ilgili yazılarının görüşülmesi.
 

5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 28.04.2021 tarih ve 1084 sayılı şerh terkini ile ilgili yazılarının görüşülmesi.
 

6-Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 29.04.2021 tarih ve 1098 sayılı mahalle muhtarlarının kırsal kalkınma destek talepleri ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

7-2021 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.