Duyurular

Sarıgöl Belediyesi Nisan 2021 Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

26 Mart 2021 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2021 yılı Nisan ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 01.04.2021 Perşembe günü saat 19.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

Kamuoyuna duyrulur.

                                         Necati SELÇUK

                                         Belediye Başkanı

        

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.


 

GÜNDEM:

1-Kapatılan işyerleri için katı atık toplama ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-Belediyemize ait taşınmazların kira bedellerinin ödeme şekilleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Ahmetağa Mahallesi 131 ada 8 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-Ali Kemal ÖZEREN’e taşınmaz satışı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu (Karma Komisyonu) raporunun görüşülmesi.

5-Belediyenin 2020 yılı Gelir ve Gider ile Hesap İşlemlerinin Denetimi için Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu raporun Meclisin Bilgisine sunulması.

6-4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 inci maddesi hükmüne göre, Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenebilmesi için sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanının yetkilendirilmesi.

7-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından gizli oylama ile Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapacak Meclis Katip Üyelerinin seçimi.

8-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından gizli oylama ile Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapacak Meclis 1. Başkan Vekilinin seçimi.

9-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından gizli oylama ile Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapacak Meclis 2. Başkan Vekilinin seçimi.

10-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından Belediye Encümenine gizli oylama ile 2 üye seçimi.

11-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonuna işaretle oylama ile üye seçimi.

12-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından İmar ve Bayındırlık Komisyonuna işaretle oylama ile üye seçimi.

13-Belediyemiz meclis üyeleri arasından Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna işaretle oylama ile üye seçimi.

14-2021 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.

15-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve 830 sayılı şerh terkini ile ilgili yazılarının görüşülmesi. 

16-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi gereğince Belediye Başkanlığının 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası Faaliyet (Çalışma) raporunun görüşülmesi.