Duyurular

Sarıgöl Belediyesi Mart 2021 Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

26 Şubat 2021 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2021 yılı Mart ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 02.03.2021 Salı günü saat 18.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

Kamuoyuna duyrulur.

                                                         Necati SELÇUK

                                                        Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.


 

GÜNDEM:

1-İlçemiz mahallelerinde bulunan taşınmazlar üzerindeki şerhlerin kaldırması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-Ahmetağa Mahallesinde bulunan 29 ve 30 kadastro paftalarına denk gelen Uygulama İmar Planı tadilatı yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Çimentepe Mahallesi tapunun 116 ada 3 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-Kültürel Tesis Alanı olarak belirlenen alanın Sağlık Tesis Alanı olarak plan tadilatı yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 

5-Temizlik İşleri Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 26.02.2021 tarih ve 537 sayılı geçici olarak faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

6-2021 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.