Duyurular

Sarıgöl Belediyesi Ocak 2021 Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

31 Aralık 2020 Perşembe

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2021 yılı Ocak ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 07.01.2021 Perşembe günü saat 18.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

Kamuoyuna duyrulur.

                                                  Necati SELÇUK

                                                  Sarıgöl Belediye Başkanı

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.


GÜNDEM:

1-Ahmetağa Mahallesi tapunun 159 ada 16 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-Ahmetağa Mahallesi tapunun 135 ada 2 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Çimentepe Mahallesi 110 ada 6 parsel, Çimentepe Mahallesi 109 ada 6 parsel, Ahmetağa Mahallesi 136 ada 6 parsel, Çanakçı Mahallesi 129 ada 13 parsel, Çanakçı Mahallesi 122 ada 4 parsel, Çimentepe Mahallesi 109 ada 2 parsel, Çimentepe Mahallesi 115 ada 10 parselde bulunan taşınmazdaki şerh kaldırma ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-Çanakçı Mahallesi 121 ada 2 parselde bulunan taşınmazdaki şerh kaldırma ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5-Çimentepe Mahallesi 110 ada 1 parselde bulunan taşınmazdaki şerh kaldırma ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6-Dindarlı Mahallesi 1809 parsel ile 1810 parselin takas işlemi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu (karma komisyonu) raporunun görüşülmesi.

7-Sarıgöl Merkez Mahallesi 1707 parsel ile 1708 parselin takas işlemi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu (karma komisyonu) raporunun görüşülmesi.

8-Sarıgöl Merkez Mahallesi 2667 parsel ile 2668 parselin takas işlemi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu (karma komisyonu) raporunun görüşülmesi.

9-İlçemiz Ahmetağa Mahallesi 19 pafta 609 parsele Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için gizli oy ile Denetim Komisyonu Üye seçiminin yapılması.

11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 10.12.2020 tarih ve 3220 sayılı “2021 Yılı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması” konulu yazılarının görüşülmesi.

12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 10.12.2020 tarih ve 3221 sayılı 2021 Yılı Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması” konulu yazılarının görüşülmesi.

13-Yazı İşleri Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 10.12.2020 tarih ve 3223 sayılı yazıları ile 1 aylık tatil zamanının belirlenmesi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

14-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 10.12.2020 tarih ve 3226 sayılı yazıları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince Meclis Başkan ve Üyelerine Meclis toplantılarına ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenmek üzere huzur hakkı tespitinin yapılması.  

15-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 10.12.2020 tarih ve 3227 sayılı Gayrimenkul satış komisyonuna üye seçimi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

16-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 10.12.2020 tarih ve 3228 sayılı Geçici görev yolluğunun tespiti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

17-Zabıta Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 11.12.2020 tarih ve 3241 sayılı zabıta personellerinin 2021 yılı aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin tespiti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

18-Zabıta Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 11.12.2020 tarih ve 3242 sayılı 2021 yılı öğle dinlenme saatlerinin tespiti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

19-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 31.12.2020 tarih ve 3419 sayılı şerh kaldırma ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

20-2021 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.