Duyurular

Sarıgöl Belediyesi Kasım 2020 Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gündemi

28 Ekim 2020 Çarşamba

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2020 yılı Kasım ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 02.11.2020 Pazartesi günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.
        

                               Necati SELÇUK

                               Sarıgöl Belediye Başkanı


-Açılış ve yoklama.
-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması. -Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması. -Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM:
1-Mahalli sınırların tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi. 2-2021 Mali Yılı Bütçe Taslağı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi. 3-2021 yılı Belediye Gelirleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi. 4-Manisa Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25.08.2020 tarih ve E.2047722 sayılı yazıları gereğince bilirkişi seçiminin görüşülmesi.
5-İlçemiz Ahmetağa, Bereketli, Çanakçı, Çimentepe, Karacaali, Özpınar, Sığırtmaçlı ve Tırazlar Mahallelerinde bulunan imar planları tadilatlarının yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6-Ahmetağa Mahallesi tapunun 124 ada 14 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
7-Ahmetağa Mahallesi tapunun 124 ada 13 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
8-Tırazlar Mahallesi tapunun 115 ada 14 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
9-Ahmetağa Mahallesi tapunun 104 ada 3 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
10-Ahmetağa Mahallesi tapunun 136 ada 14 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ile ilgili Karma (Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık)  Komisyonu raporunun görüşülmesi.
12-Çanakçı Mahallesi tapunun 123 ada 13 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
13-Sığırtmaçlı Mahallesi tapunun 104 ada 3 parsel üzerinde bulunan ipoteğin kaldırılması ile ilgili Plan ve Bütçe  Komisyonu raporunun görüşülmesi.
14-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.10.2020 tarih ve 2801 sayılı taşınmaz satışı ile ilgili yazılarının görüşülmesi.
15-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.10.2020 tarih ve 2810 sayılı şerh kaldırma ile ilgili yazılarının görüşülmesi.
16-2020 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.