Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2020 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

25 Eylül 2020 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2020 yılı Ekim ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 01.10.2020 Perşembe günü saat 21.00’da Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

     Kamuoyuna duyrulur.

                                                                            Necati SELÇUK

                                                                            Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM:

1-Mahalli sınırların tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-Yardıma muhtaç olan kişilere yardım edilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Ahmetağa mahallesi 151 ada 7 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-Ahmetağa mahallesi 151 ada 10 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5-Çanakçı Mahallesi tapunun 124 ada 12 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6-Ahmetağa Mahallesi tapunun 132 ada 8 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7-Belediye Encümeninin 25.08.2020 tarih ve 175 sayılı kararı gereğince 2021 Mali Yılı Bütçe Taslağının görüşülmesi.

8-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.08.2020 tarih ve E.1879 sayılı 2021 yılında uygulanacak olan Belediye Gelirleri ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

9-Manisa Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25.08.2020 tarih ve E.2047722 sayılı yazıları gereğince bilirkişi seçiminin görüşülmesi.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2020 tarih ve 2365 sayılı İlçemiz Ahmetağa, Bereketli, Çanakçı, Çimentepe, Karacaali, Özpınar, Sığırtmaçlı ve Tırazlar Mahallelerinde bulunan imar planları tadilatlarının yapılması ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.09.2020 tarih ve 2368 sayılı Ahmetağa Mahallesi 124 ada 13 – 14 parseller, Tırazlar Mahallesi 115 ada 14 parsel ve Sığırtmaçlı Mahallesi 104 ada ve 3 parsel üzerinde bulunan şerhlerin kaldırılması ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.09.2020 tarih ve 2381 sayılı Ahmetağa Mahallesi 136 ada 14 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

13-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.09.2020 tarih ve 2379 sayılı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

14-2020 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.

NÖBETÇİ ECZANE

20 Ekim 2020 Salı
CADDE ECZANESİ
Siteler Mahallesi Alaşehir Caddesi
0 236 867 45 67
CADDE ECZANESİ
Siteler Mahallesi Alaşehir Caddesi
0 236 867 45 67