Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2020 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi

30 Temmuz 2020 Perşembe

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2020 yılı Ağustos ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 05.08.2020 Çarşamba günü saat 21.30’da Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

 Kamuoyuna duyrulur.

                                                   Necati SELÇUK

                                                   Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM:

1-İmar planı tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-Mahalli sınırların tespiti ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Yardıma muhtaç olan kişilere yardım edilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonuna işaretle oylama ile üye seçimi.

5-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından İmar ve Bayındırlık Komisyonuna işaretle oylama ile üye seçimi.

6-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna işaretle oylama ile üye seçimi.

7-Yazı İşleri Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 10.07.2020 tarih ve 1600 sayılı teşkilat şeması ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 28.07.2020 tarih ve 1761 sayılı Ahmetağa mah. 151 ada 7 parselde bulunan taşınmazın şerh kaldırma işlemi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 28.07.2020 tarih ve 1762 sayılı Ahmetağa mah. 151 ada 10 parselde bulunan taşınmazın şerh kaldırma işlemi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

10-2020 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.