Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2020 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

28 Şubat 2020 Cuma

        Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2020 yılı Mart ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 04.03.2020 Çarşamba günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

         Kamuoyuna duyrulur.

                                        Necati SELÇUK

                                        Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM:

1-İlçemiz Çimentepe Mahallesi 116 ada 8 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-2020 yılı Belediye Gelirlerinde bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Manisa Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 20.02.2020 tarih ve E.640904, 28.02.2020 tarih ve E.745380 sayılı Bilirkişi seçimi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

4-2020 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.