Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2020 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

31 Ocak 2020 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2020 yılı Şubat ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 04.02.2020 Salı günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

 
-Açılış ve yoklama.            
-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.
-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.
-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi. 
 
 
GÜNDEM:
1-İlçemiz Ahmetağa Mahallesi 137 ada 20 parselde 1.483 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan ipoteğin kaldırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2-İlçemiz Tırazlar Mahallesi 109 ada 4 parselde 424 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan ipoteğin kaldırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3-Tip proje ve iş deneyim belgesi ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi. 
4-İlçemiz Ahmetağa Mahallesi 124 ada 12 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi. 
5-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.
6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 23.01.2020 tarih ve 280 sayılı Çimentepe Mahallesi 116 ada 8 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili yazılarının görüşülmesi.
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 29.01.2020 tarih ve 326 sayılı dikey terfi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.
8-2020 yılı Mart ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.

Kamuoyuna Duyurulur.