Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

03 Ocak 2020 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2020 yılı Ocak ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 07.01.2020 Salı günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

              Kamuoyuna duyrulur.

                                                                                         Necati SELÇUK

                                                                                 Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM:

1-İlçemiz Tırazlar Mahallesi 962 nolu parsel ve 1607 nolu parselde kayıtlı taşınmazların Maliye Hazinesine devri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-Özpınar Mahallesi 102 ada 9 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için gizli oy ile Denetim Komisyonu Üye seçiminin yapılması.

4-İnsan Kaynakları Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 23.12.2019 tarih ve 3344 sayılı Sözleşmeli Personellerin ücret tespiti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

5-İnsan Kaynakları Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 23.12.2019 tarih ve 3345 sayılı Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personelin ücret tespiti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

6-Yazı İşleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 23.12.2019 tarih ve 3338 sayılı yazıları ile 1 aylık tatil zamanının belirlenmesi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

7-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 24.12.2019 tarih ve 3354 sayılı yazıları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince Meclis Başkan ve Üyelerine Meclis toplantılarına ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenmek üzere huzur hakkı tespitinin yapılması.  

8-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 24.12.2019 tarih ve 3355 sayılı Gayrimenkul satış komisyonuna üye seçimi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

9-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 24.12.2019 tarih ve 3356 sayılı Geçici görev yolluğunun tespiti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

10-Zabıta Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 23.12.2019 tarih ve 3337 sayılı zabıta personellerinin 2020 yılı aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin tespiti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

11-Zabıta Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 23.12.2019 tarih ve 3336 sayılı 2020 yılı öğle dinlenme saatlerinin tespiti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

12-Zabıta Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 26.12.2019 tarih ve 3407 sayılı Zabıta Tembihnamesinin 112. Maddesinin güncellenmesi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

13-Zabıta Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 03.01.2020 tarih ve 27 sayılı Zabıta Tembihnamesinin 77. Maddesinin güncellenmesi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

14-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 25.12.2019 tarih ve 3376 sayılı Ahmetağa Mahallesi 137 ada 20 parsel üzerinde bulunan ipotek terkini ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

15-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 25.12.2019 tarih ve 3379 sayılı Tırazlar Mahallesi 109 ada 4 parsel üzerinde bulunan ipotek terkini ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

16-Destek Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 25.12.2019 tarih ve 3380 sayılı taşınmaz tahsis talebi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

17-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 27.12.2019 tarih ve 3426 sayılı Tip Proje ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

18-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 30.12.2019 tarih ve 3441 sayılı Ahmetağa Mahallesi 124 ada 12 parsel şerh kaldırma ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

19-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 30.12.2019 tarih ve 3442 sayılı 130 ada plan tadilatı ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

20-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 30.12.2019 tarih ve 3443 sayılı Bahadırlar Mahallesi 1433 parselin tahsisi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

21-2020 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.