Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi

29 Kasım 2019 Cuma

           Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2019 yılı Aralık ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 03.12.2019 Salı günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

           Kamuoyuna duyrulur.                                                                               

                                                                      Necati SELÇUK

                                                                      Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM                   :

1-Sağlık hizmetleri için arsa tahsisi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-2020 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.