Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2019 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi

31 Ekim 2019 Perşembe

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2019 yılı Kasım ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 04.11.2019 Pazartesi günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

        Kamuoyuna duyrulur.

                                                                                           Necati SELÇUK

                                                                                           Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM                   :

1-2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-2020 yılında uygulanacak olan Belediye Gelirleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-İlçemiz Çanakçı Mahallesi 122 ada 7 parsel şerh kaldırma işlemi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 09.10.2019 tarih ve 2492 sayılı sağlık hizmetleri için arsa tahsisi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

5-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 18.10.2019 tarih ve 2575 sayılı Alemşahlı Mahallesi Muhtarlığı yer tahsisi iptali ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

6-2019 yılı Aralık ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.