Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

27 Eylül 2019 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2019 yılı Ekim ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 02.10.2019 Çarşamba günü saat 21.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.
        Kamuoyuna duyrulur.

                                                                        Necati SELÇUK

                                                                        Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM                   :

1-Belediye Encümeninin 27.08.2019 tarih ve 137 sayılı kararı gereğince 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağının görüşülmesi.

2-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.08.2019 tarih ve 2106 sayılı 2020 yılında uygulanacak olan Belediye Gelirleri ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.08.2019 tarih ve 1972 sayılı Çanakçı Mahallesi 122 ada 7 parsel şerh kaldırma işlemi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2019 tarih ve 2360 sayılı sokak ismi verilmesi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2019 tarih ve 2375 sayılı sokak ismi değiştirilmesi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.09.2019 tarih ve 2374 sayılı taşınmaz satış izni ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

7-2016-2019 yıllarını kapsayan 2019 yılı 43/29 sayılı Denetim raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

8-2019 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.