Duyurular

2019 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi

26 Temmuz 2019 Cuma
Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri
gereğince, 2019 yılı Ağustos ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere
01.08.2019 Perşembe günü saat 21.30’da Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.
        Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim.
­Açılış ve yoklama.           
­-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından
bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.
­-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.
-­Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.
  
GÜNDEM                   :
1­-Katı Atık Ücret Tarifesinin Belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun
görüşülmesi.
2-­Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 10.07.2019 tarihli ve E.1735 sayılı Tahsis Talebi
konulu yazısının görüşülmesi.
3-­2019 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.ündem