Duyurular

2109 yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

01 Temmuz 2019 Pazartesi

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2019 yılı Temmuz ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 02.07.2019 Salı günü saat 21.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.
        Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim.

 
 
-Açılış ve yoklama.            
-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.
-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.
-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi. 
 
 
GÜNDEM                   :
1-Katı Atık Ücret Tarifesinin Belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2-Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.06.2019 tarih ve 1544 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna üye seçimi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.
3-İnsan Kaynakları Müdürlüğünün 25.06.2019 tarih ve 1560 sayılı Kısmi Zamanlı Veteriner çalıştırılması ile ilgili yazılarının görüşülmesi.
4-2019 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.