Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2019 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi

26 Nisan 2019 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2019 yılı Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 02.05.2019 Perşembe günü saat 21.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.
       

Kamuoyuna duyrulur.

                                                                                            Necati SELÇUK

                                                                                            Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM                   :

1-Belediyemize ait 2018 yılı Bütçe Kesin hesabının görüşülmesi.

2-Belediyemize ait 2018 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.

3-Yazı İşleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 24.04.2019 tarih ve 966 sayılı meclis toplantılarının kayıt altına alınması ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

4-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 24.04.2019 tarih ve 976 sayılı belediyemiz çatısına anten koyma ile ilgili meclis kararının iptal edilerek konunun tekrar değerlendirilmesi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

5-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 25.04.2019 tarih ve 991 sayılı sağlık evi tahsis talebi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

6-2019 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.