Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2019 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

01 Mart 2019 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2019 yılı Mart ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 05.03.2019 Salı günü saat 17.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.
 

Kamuoyuna duyrulur.

                                                       

                                                          Necati SELÇUK

                                                          Sarıgöl Belediye Başkanı      

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM:

1-Yazı İşleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 20.02.2019 tarih ve 441 sayılı bilirkişi seçilmesi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

2-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 20.02.2019 tarih ve 449 sayılı belediye hizmet binası çatısında anten yeri kiralanması ile ilgili yazılarının görüşülmesi.