Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2019 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

31 Ocak 2019 Perşembe

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2019 yılı Şubat ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 05.02.2019 Salı günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.
        

                                                               Necati SELÇUK

                                                               Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM:

1-Belediye Hizmet binasının çatısına anten koyma ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-Trafo alanı olarak imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3-2019 yılı Mart ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.