Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2019 Yılı Ocak Ayı Meclis Gündemi

02 Ocak 2019 Çarşamba

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2019 yılı Ocak ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 07.01.2019 Pazartesi günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

                                                                                        Necati SELÇUK

                                                                                        Sarıgöl Belediye Başkanı

                                                                         

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM:

1-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için gizli oy ile 5 adet Denetim Komisyonu Üye seçiminin yapılması.

2-Revizyon imar planına itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

3-Kafeteryalarda satışa sunulan ürünlerin fiyat tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4-İnsan Kaynakları Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 20.12.2018 tarih ve 2644 sayılı Sözleşmeli Personellerin ücret tespiti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

5-Yazı İşleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 20.12.2018 tarih ve 2643 sayılı yazıları ile 1 aylık tatil zamanının belirlenmesi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 26.12.2018 tarih ve 2701 sayılı yazıları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince Meclis Başkan ve Üyelerine Meclis toplantılarına ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenmek üzere huzur hakkı tespitinin yapılması.  

7-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 26.12.2018 tarih ve 2700 sayılı Gayrimenkul satış komisyonuna üye seçimi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

8-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 26.12.2018 tarih ve 2697 sayılı Geçici görev yolluğunun tespiti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

9-Zabıta Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 25.12.2018 tarih ve 2689 sayılı zabıta personellerinin 2019 yılı aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin tespiti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

10-Zabıta Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 25.12.2018 tarih ve 2688 sayılı 2019 yılı öğle dinlenme saatlerinin tespiti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

11-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 28.12.2018 tarih ve 2725 sayılı ipotek terkini  ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

12-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 27.12.2018 tarih ve 2714 sayılı anten yeri tahsisi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

13-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 31.12.2018 tarih ve 2732 sayılı ipotek terkini ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 02.01.2019 tarih ve 10 sayılı Aşağıkoçaklar camisi bahçesindeki trafo alanı ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

15-2019 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.