Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2018 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi

30 Kasım 2018 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21.maddeleri gereğince, 2018 yılı Aralık ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 05.12.2018 Çarşamba günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

                                                                          Kamuoyuna duyrulur.

                                                                                                           Necati SELÇUK

                                                                                                           Belediye Başkanı

 -Açılış ve yoklama.          

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM                   :

1-Sığırtmaçlı Mahallesinde bulunan 1319 ve 1317 nolu parsellerin takas işlemi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 06.11.2018 tarih ve 428 sayılı kafeteryalardaki ürünlerin satış fiyatı ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 29.11.2018 tarih ve 2471 sayılı Revizyon İmar Planına itirazlarla ilgili yazılarının görüşülmesi.