Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2018 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemi

26 Ekim 2018 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2018 yılı Kasım ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 01.11.2018 Perşembe günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

Kamuoyuna duyrulur.

                                                                                     Necati SELÇUK

                                                                                     Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM                   :

1-2019 Mali Yılı Bütçe Taslağı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-2019 yılı Belediye Gelirleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 26.10.2018 tarih ve 419 sayılı takas işlemi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

4-2018 yılı Aralık ayı olağan Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi.