Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2018 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

28 Eylül 2018 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2018 yılı Ekim ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 03.10.2018 Çarşamba günü saat 21.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

Kamuoyuna duyrulur.

                                                                            Necati SELÇUK

                                                                            Sarıgöl Belediye Başkanı

Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM                   :

1-Manisa İli Sarıgöl Belediyesi Sosyal Destek ve Yardım İşlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-2019 Mali Yılı Bütçe Taslağının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.08.2018 tarihli ve 1759 sayılı Belediye Gelirleri ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

4-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 12.09.2018 tarih ve 67 sayılı Sagğlık Evi tahsis edilmesi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

5-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 12.09.2018 tarih ve 68 sayılı ambulans devri ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

6-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 12.09.2018 tarih ve 69 sayılı yer tahsisi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

7-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 28.09.2018 tarih ve 380 sayılı İller Bankası kredi talebi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

8-2018 yılı Kasım ayı olağan Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi.