Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2018 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi

27 Temmuz 2018 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2018 yılı Ağustos ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 01.08.2018 Çarşamba günü saat 21.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

               Kamuoyuna duyrulur.

                                                                                               Necati SELÇUK

                                                                                               Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM                   :

1-İntifa hakkının kaldırılması ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-Sosyal Tesis Alanı beyanının kaldırılması ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 20.07.2018 tarih ve 28 sayılı Yönetmelik taslağı ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

4-2018 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.