Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2018 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi

29 Haziran 2018 Cuma


Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2018 yılı Temmuz ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 04.07.2018 Çarşamba günü saat 21.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

Kamuoyuna duyrulur.

                                                                            Necati SELÇUK
                                                                           Sarıgöl Belediye Başkanı


 
-Açılış ve yoklama.           
-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.
-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.
-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.
 

GÜNDEM                   :
1-Prefabrik Sağlık İstasyonu yapılması ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2-Otopark ücret tarifesinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3-İntifa hakkının kaldırılması ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
4-Sokak ismi verilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 25.06.32018 tarih ve 56 sayılı taşınmaz
devir işlemi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.
6-Zabıta Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 28.06.2018 tarih ve 1323 sayılı Pazaryeri kuruluş
komisyonu raporu ile ilgili yazılarının görüşülmesi.
7-2018 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.