Duyurular

2018 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

27 Nisan 2018 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2018 yılı Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 03.05.2018 Perşembe günü saat 21.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

Kamuoyuna duyrulur.

                                                                                           Necati SELÇUK

                                                                                           Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM                   :

1-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından gizli oy ile Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapacak Meclis 2. Başkan Vekillerinin seçimi.

2-Merasim tahsis ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-Otopark Yönetmeliği ile ilgili İmar, Plan ve Bütçe Komisyonu (karma komisyonu) raporunun görüşülmesi.

4-Sarıgöl Belediyesi Sosyal Destek ve Yardım İşlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5-Belediyemize ait 2017 yılı Bütçe Kesin hesabının görüşülmesi.

6-Belediyemize ait 2017 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.

7-Yazı İşleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 16.04.2018 tarih ve 811 sayılı bilirkişi seçimi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

8-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 27.04.2018 tarih ve 185 sayılı otopark işletmeciliği için bütçe içi işletme kurulması ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

9-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 26.04.2018 tarih ve 40 sayılı yer tahsisi talebi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 24.04.2018 tarih ve 884 sayılı tahsis iptali ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğün belediye başkanlığına vermiş olduğu 27.04.2018 tarih ve 902 sayılı revizyon imar planına itirazlar ile ilgili yazılarının görüşülmesi. 

12-2018 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.