Duyurular

2018 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

30 Mart 2018 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2018 yılı Nisan ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 05.04.2018 Perşembe günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

Kamuoyuna duyrulur.

                                                                        Necati SELÇUK

                                                                        Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM                   :

1-Bütçe içi işletme açılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-Belediyenin 2017 yılı Gelir ve Gider ile Hesap İşlemlerinin Denetimi için Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu raporun görüşülmesi.

3-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine üye sayısının belirlenerek açık oy ile üyelerinin seçimi.

4-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından İmar Komisyonu Üyeliğine üye sayısının belirlenerek açık oy ile üyelerinin seçimi.

5-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından Encümen Üyeliğine 2 kişinin gizli oy ile seçimi.

6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 30.03.2018 tarih ve 141 sayılı merasim tahsis ücreti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 29.03.2018 tarih ve 286 sayılı Selimiye Mahallesi 743 parsel ile Bereketli Mahallesi 460 parsellerin tahsis talepleri ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 29.03.2018 tarih ve 287 sayılı Otopark Yönetmeliği ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

9-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 23.03.2018 tarih ve 16 sayılı Sarıgöl Belediyesi Sosyal Destek ve Yardım İşlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

10-Zabıta Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 16.03.2018 tarih ve 638 sayılı Kent estetiğini koruma çalışmaları ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

11-2018 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.

12-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi gereğince Belediye Başkanlığının 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası Faaliyet (Çalışma) Raporunun görüşülmesi.