Duyurular

Sarıgöl Belediye Başkanlığı Mahalli İdarelerinde İşçi statüsüne geçirilmesine ilişkin şartları taşıyanlardan yapılacak olan sınav ilanı

08 Mart 2018 Perşembe

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici  24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esasların 39. Maddesi hükümleri  gereği sınav yapılacaktır.

Temizlik İşleri Müdürlüğü,Fen İşleri Müdürlüğü,Park ve Bahçeler Müdürlüğü,Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünde Taşeron Şirketlerin bünyesinde çalışan işçilerin, Belediyemiz şirketine geçirilmesine ilişkin sınav yeri,günü,saati ile sınav yöntemi aşağıda belirtilmiştir.

Kamuoyuna duyrulur.

BİRİMİ                      SINAV YERİ            SINAV GÜNÜ  SINAV SAATİ SINAV YÖNTEMİ

Temizlik İşl. Müd.     Belediye Şantiyesi   12.03.2018      10.00            Uygulamalı

Fen İşl. Müd.            Belediye Şantiyesi   12.03.2018      11.30            Uygulamalı

Park ve Bah. Müd.   Belediye Fidanlığı    12.03.2018      13.30            Uygulamalı

Mali Hiz. Müd.          M. Sinan Parkı Kaf. 12.03.2018       15.00            Uygulamalı

Destek Hiz. Müd.     Bel. Top. Salonu       12.03.2018      16.30             Sözlü