Duyurular

2018 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

23 Şubat 2018 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince,

2018 yılı Mart ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 01.03.2018 Perşembe günü

saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

Kamuoyuna duyrulur.

Necati SELÇUK

Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM :

1- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 05.02.2018 tarih ve 13 sayılı hayvan barınağı yer tahsisi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

2-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 13.02.2018 tarih ve 62 sayılı bütçe içi işletme açılması ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 22.02.2018 tarih ve 85 sayılı borçlanma onayı ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

4-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 21.02.2018 tarih ve 22 sayılı Ziyanlar Mahallesinde bulunan alanda fosseptik çukur tesisi kurulması amacıyla Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

5-2018 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.