Duyurular

2018 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

26 Ocak 2018 Cuma

2018 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2018 yılı Şubat ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 01.02.2018 Perşembe günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

Kamuoyuna duyrulur.

                                                                                              Necati SELÇUK

                                                                                              Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM :

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 18.01.2018 tarih ve 164 sayılı dikey terfi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 25.01.2018 tarih ve 222 sayılı şirket kurulması ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

3- Fen İşleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 25.01.2018 tarih ve 75150272-805.02.01-16 sayılı trafo devir bedeli ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

4- 2018 yılı Mart ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.