Duyurular

2017 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

30 Kasım 2017 Perşembe

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2017 yılı Aralık ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 04.12.2017 Pazartesi günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

Kamuoyuna duyrulur.

                                                                    Necati SELÇUK

                                                                    Sargöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM :

1-2018 yılı Ocak ayı olağan Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi.