Duyurular

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

05 Ekim 2017 Perşembe

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince aşağıda belirtilen imar planı ve imar planı değişiklikleri ile plan açıklama raporları 29.09.2017 ile 29.10.2017 tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilan panosunda ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin Web sitesinde ( http://www.manisa.bel.tr/ImarDuyuru/96.aspx ) ilan edilmiştir.

12.09.2017 Tarih ve 614 Sayılı Karar: Sarıgöl İlçesi Sınırları İçinde 1/5000 Ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu

İlanen tebliğ olunur.