Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2017 Yılı Mayıs Ayı Meclis Gündemi

28 Nisan 2017 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2017 yılı Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 04.05.2017 Perşembe günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

           Kamuoyuna duyrulur.

Necati SELÇUK

Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM :

1- Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakebe Heyetine üye seçimi yapılması.

2-İlçemize bağlı mahallelerimizde bulunan Sağlık Evlerinin tahsisi ve Sağlık Evi yapılması için taşınmazların devrinin görüşülmesi.

3-Belediyemize ait 2016 yılı Bütçe Kesin hesabının görüşülmesi.

4-Belediyemize ait 2016 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.

5-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 25.04.2017 tarih ve E.27 sayılı Tırazlar İlköğretim Okulundaki taşınmazın Maliye Hazinesine devri ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

6-2017 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.