Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2017 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

31 Mart 2017 Cuma
Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2017 yılı Nisan ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 06.04.2017 Perşembe günü saat 21.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

   Kamuoyuna duyrulur.         

                                                            Necati SELÇUK

                                                            Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM :

1-İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 22.03.2017 tarihli ve 682297 sayılı “ Çiftçi Malları Koruma Meclisi Seçimi “ile ilgili yazılarının görüşülmesi ve Murakebe Heyetine üye seçimi yapılması.

2-Belediyenin 2016 yılı Gelir ve Gider ile Hesap İşlemlerinin Denetimi için Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu raporun görüşülmesi.

3-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine üye sayısının belirlenerek açık oy ile üyelerinin seçimi.

4-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından İmar Komisyonu Üyeliğine üye sayısının belirlenerek açık oy ile üyelerinin seçimi.

5-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından Encümen Üyeliğine 2 kişinin gizli oy ile seçimi.

6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 28.03.2017 tarih ve E.166 sayılı taşınmaz satış izni ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 22.03.2017 tarih ve E.338 sayılı geçici garaj yeri yapılabilmesi için muvafakat verilmesi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 24.03.2017 tarih ve E.352 sayılı Mimar Sinan İlkokulunda bulunan hissenin Maliye Hazinesine devri ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

9- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.03.2017 tarihli ve E.173 sayılı yazısı ile yazıda bahsedilen Halk Sağlığı Müdürlüğünün 07.03.2017 tarihli ve E.1629 sayılı yazılarının görüşülmesi.

10-2017 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.

11-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesi gereğince Belediye Başkanlığının 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası Faaliyet (Çalışma) Raporunun görüşülmesi.