Duyurular

Sarıgöl Belediyesi 2017 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

24 Şubat 2017 Cuma
Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2017 yılı Mart ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 02.03.2017 Perşembe günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

Kamuoyuna duyrulur.

Necati SELÇUK
Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM:

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 22.02.2017 tarih ve E.211 sayılı İlçemiz Siteler Mahallesi Kuğu Sokak tapunun 50 K – III a pafta 6103 parsel ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

2-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 23.02.2017 tarih ve E.85 sayılı taşınmaz tahsisi ve taşınmaz satın alımı ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

3-2017 yılı Nisan ayı olağan Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi.