Haberler

Sarıgöl Belediyesi 2020 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi

08 Haziran 2020 Pazartesi

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. maddeleri gereğince 2020 yılı Haziran ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 12.06.2020 Cuma günü saat 21.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

               

                                                    Necati SELÇUK

                                                    Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM:

1-Uygulama İmar Planı ve Nazım İmar Planı tadilatları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-Belediyenin 2019 yılı Gelir ve Gider ile Hesap İşlemlerinin Denetimi için Denetim Komisyonunun hazırlamış olduğu raporun Meclisin Bilgisine sunulması.

3-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından Belediye Encümenine gizli oylama ile 2 üye seçimi.

4-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonuna işaretle oylama ile üye seçimi.

5-Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından İmar ve Bayındırlık Komisyonuna işaretle oylama ile üye seçimi.

6-Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2020 tarih ve 942 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna üye seçimi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

7-Belediyemize ait 2019 yılı Bütçe Kesin hesabının görüşülmesi.

8-Belediyemize ait 2019 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.

9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 26.03.2020 tarih ve 969 sayılı Tırazlar Mahallesi 102 ada 7 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 26.03.2020 tarih ve 970 sayılı Çanakçı Mahallesi 123 ada 2 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 01.06.2020 tarih ve 1209 sayılı İlçemiz Aktaş Mevkii 465 ada 12 parsel üzerinde bulunan şerhin kaldırılması ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

12-2020 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.

13-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 08.06.2020 tarih ve 1283 sayılı tahakkuk terkini ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

14-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi gereğince Belediye Başkanlığının 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arası Faaliyet (Çalışma) raporunun görüşülmesi.

NÖBETÇİ ECZANE

04 Temmuz 2020 Cumartesi
ÖZYILDIZ ECZANESİ
Aşağı Koçaklar Mahallesi Şehit Esin Akay Caddesi
0 236 867 24 99