Haberler

Sarıgöl Belediyesi 2019 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemi

28 Mayıs 2019 Salı

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2019 yılı Haziran ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 01.06.2019 Cumartesi günü saat 22.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.
        

         Kamuoyuna duyrulur.

                                                                                              Necati SELÇUK

                                                                                              Sarıgöl Belediye Başkanı

 -Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM                   :

1-4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanununun 4. Maddesi gereği çiftçi mallarını koruma meclisi üyeleri ile murakabe heyeti üyeleri seçiminin yapılması.

2-Belediye Hizmet binasının çatısına anten koyma ile ilgili 22.05.2019 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3-İçkili Yer Bölgesi ile ilgili 22.05.2019 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu (Karma Komisyonu) raporunun görüşülmesi.

4-İhtisas Komisyonuna (İmar ve Bayındırlık Komisyonu) 1 üye seçimi.

5-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 27.05.2019 tarihli ve E.1243 sayılı, "Kardeş Kent" konulu yazının görüşülmesi.

6-Temizlik İşleri Müdürlüğünün 27.05.2019 tarihli ve E.1244 sayılı, "Katı Atık Ücret Tarifesinin Belirlenmesi" konulu yazının görüşülmesi.

7-2019 yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.