Haberler

2018 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

29 Aralık 2017 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince,

2018 yılı Ocak ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 04.01.2018 Perşembe günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

Kamuoyuna duyrulur.

-Açılış ve yoklama.

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından

bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM :

1-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için gizli oy ile 5 adet Denetim Komisyonu Üye seçiminin yapılması.

2-İnsan Kaynakları Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 25.12.2017 tarih ve 2967 sayılı Sözleşmeli Personellerin ücret tespiti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

3-Yazı İşleri Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 22.12.2017 tarih ve 2952 sayılı yazıları ile 1 aylık tatil zamanının belirlenmesi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

4-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 25.12.2017 tarih ve 549 sayılı yazıları ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince Meclis Başkan ve Üyelerine Meclis toplantılarına ve İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenmek üzere huzur hakkı tespitinin yapılması.

5-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 25.12.2017 tarih ve 547 sayılı Gayrimenkul satış komisyonuna üye seçimi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 25.12.2017 tarih ve 548 sayılı Geçici görev yolluğunun tespiti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

7-Zabıta Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 27.12.2017 tarih ve 3024 sayılı zabıta personellerinin 2018 yılı aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin tespiti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

8-Zabıta Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 27.12.2017 tarih ve 3025 sayılı 2018 yılı öğle dinlenme saatlerinin tespiti ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 27.12.2017 tarih ve 3019 sayılı Dadağlı ve Selimiye Mahallesinde bulunan mezarların bedelsiz devri ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 28.12.2017 tarih ve 3031 sayılı işveren sendikası üyeliği ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 29.12.2017 tarih ve 3046 sayılı fay hattında bulunan taşınmazların kamulaştırılması ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

12-2018 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantı tarihinin belirlenmesinin görüşülmesi.