Haberler

2017 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

26 Ekim 2017 Perşembe

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2017 yılı Kasım ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 01.11.2017 Çarşamba günü saat 20.00’de Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

Kamuoyuna duyrulur.

                                                                                              Necati SELÇUK

                                                                                              Sarıgöl Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM                   :

1-2018  Belediye Vergi, Harç ve Ücretlerinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 11.10.2017 tarih ve E.2218 sayılı dikey terfi ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

3-2017 yılı Aralık ayı olağan Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi.