Haberler

Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

29 Eylül 2017 Cuma

Sarıgöl Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.ve 21.maddeleri gereğince, 2017 yılı Ekim ayı toplantısında aşağıdaki konuları görüşmek üzere 05.10.2017 Perşembe günü saat 21.00’da Belediye Meclis Salonunda toplantı yapacaktır.

Kamuoyuna Duyrulur.

                                                                                   Necati SELÇUK

                                                                                   Belediye Başkanı

-Açılış ve yoklama.           

-Gündeme geçilmeden önce meclise sunulacak konular varsa Meclis Başkanı tarafından bildirilmesi ve gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

-Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş olan dilekçelerin kabulü ve meclise sunulması.

-Üyelerin gündem dışı konuşma isteğini yazılı olarak meclis başkanına bildirilmesi.

GÜNDEM                   :

1-Sarıgöl Belediyesine ait 32160451 tesisat numaralı trafonun Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine devriyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-İlçemizde bulunan kaldırımların işgaliye bedeli ve işgal alanlarının belirlenmesi ile ilgili karma komisyonun (İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu) raporunun görüşülmesi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.09.2017 tarihli ve 383 sayılı “ İller Bankasından Kredi Talebi” konulu yazısının görüşülmesi.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2017 tarihli ve E.2088 sayılı “Karacaali Mahallesi 234 Ada 8 Parsel” konulu yazısının görüşülmesi.

5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.09.2017 tarihli ve E.2089 sayılı “1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planı” konulu yazısının görüşülmesi.

6-2018 Mali Yılı Bütçe Taslağının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi.

7-Mali Hizmetler Müdürlüğünün belediye başkanlığına vermiş olduğu 06.09.2017 tarih ve E.1909 sayılı ipotek terkini ile ilgili yazılarının görüşülmesi.

8-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.08.2017 tarihli ve E.1848 sayılı “Belediye Gelirleri” konulu yazısının görüşülmesi.

9-2017 yılı Kasım ayı olağan Meclis toplantı tarihinin belirlenmesi.